Beleid en strategie

In 2020 is BAM een ‘10+ onderneming’: een bedrijf dat meer dan 10 procent rendement op het werkzaam vermogen (ROCE) realiseert, een positie inneemt in de hoogste regionen van de top 10 van Europese bouwondernemingen en een omzet van meer dan € 10 miljard realiseert.

Missie: ‘Wat drijft ons bedrijf?’

De ‘10+ status’ beantwoordt aan de missie van BAM om ‘waarde te creëren voor opdrachtgevers, aandeelhouders, medewerkers en bouwpartners door het samenbrengen van mensen, kennis en middelen over alle stadia van de bouwprocesketen om daarmee een duurzame gebouwde omgeving tot stand te brengen’.

Visie: ‘Waar willen wij staan in 2020?’

Deze ‘10+ status’ vormt tevens de vervulling van de visie van BAM om een positie in te nemen als ‘één van de leidende bouwbedrijven in Europa, met een gezonde winst en een sterke balans, actief in de gehele bouwprocesketen in de Europese thuismarkten en buiten Europa in geselecteerde groeimarkten’.

Waarden: ‘Wat zijn onze uitgangspunten en principes?’

De strategische agenda van BAM wordt ondersteund door negen ondernemingsprincipes, die terugvoeren op de volgende waarden:

 • Wij streven naar het overtreffen van de verwachting van onze opdrachtgevers, omgeving en ketenpartners en bevorderen het welzijn van onze medewerkers.
 • Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties met betrekking tot klimaat en materiaalgebruik.
 • Wij innoveren om duurzame oplossingen te vinden en geloven dat duurzaamheid resulteert in economische waarde.

Vier strategische doelstellingen

BAM wil in 2020 worden erkend en herkend als een van de leidende duurzame bouwondernemingen in Europa. Om deze missie te realiseren heeft de Groep voor de strategische periode 2013-2015 vier doelstellingen geformuleerd.

 1. ‘Best in class’-bouwprojecten
  De projecten van BAM gelden als voorbeeldprojecten, zowel in technisch en organisatorisch opzicht, als qua resultaat. BAM blijft de operationele prestaties continu verbeteren. Deze verbeterslag is mogelijk door striktere controles, beter risicobeheer, het implementeren van lean, BIM en van duurzaamheids- en veiligheidsinitiatieven en het voortzetten van nationale en Groepsbrede inkoopprogramma’s.
  De Groep zal tevens de financiële prestaties verbeteren door verdere afname van de vastgoedportefeuille en het optimaliseren van het werkkapitaal.
   
 2. Leiderschap in complexe multidisciplinaire projecten
  BAM ondersteunt het succes van de bedrijfsonderdelen door betere interne samenwerking en de afstemming van bedrijfsprocessen. Dit stimuleert multidisciplinaire projecten. BAM stelt zich ten doel om het volledige pakket aan diensten en expertisevelden in elk van de thuismarkten aan te bieden en daarmee overal multidisciplinaire projecten te kunnen realiseren.
  BAM zal de activiteiten vanuit Duitsland uitbreiden naar Zwitserland en vanuit België naar Luxemburg.
   
 3. Uitbreiding van de activiteiten in de bouwprocesketen
  BAM zal bedrijfsonderdelen (‘asset management service units’) opzetten en ontwikkelen die zijn toegerust voor exploitatie en onderhoud van projecten. Deze bedrijven worden geleid door gespecialiseerde managementteams. De bedrijfseenheden zullen geleidelijk groeien, vooral vanuit de pps-projecten, en tevens door lokale acquisities en lokale expansie. Bovendien zal BAM energie- en waterefficiënte concepten introduceren voor toepassing in utiliteitsbouw, woningbouw-, civiele en technische projecten.
   
 4. Innemen van nicheposities in geselecteerde groeimarkten
  De Groep zal de huidige organisatie van BAM International versterken, de processen en systemen verbeteren en investeren in strategisch materieel. BAM zal zich richten op vier groeigebieden, waar BAM een unieke uitgangspositie inneemt: het Midden-Oosten, Australië, Zuidoost-Azië en Afrika. Tot slot blijft BAM streven naar intensievere relaties met wereldwijd opererende opdrachtgevers in de olie- en gas-, mijnbouw- en industriële sector.

Samenvattend

BAM streeft ernaar in 2020 in de thuismarkten te beschikken over een brede portefeuille van activiteiten in de sectoren bouw (utiliteits- en woningbouw) en techniek, infra, publiekprivate samenwerking en vastgoed, alsook over dienstverlening op het gebied van asset management. Hiermee speelt BAM in op een toenemende vraag naar multidisciplinaire werken gedurende de gehele ‘levenscyslus’ van bouwprojecten. BAM zal tevens nicheposities innemen in geselecteerde opkomende markten.